WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

58089_a2

WYBORY SAMORZĄDOWE 214

Dziś jest piątek – ostatni dzień kampanii wyborczej, ostatni moment aby namówić  Państwa do świadomego udziału w wyborach.  Jaki realny wpływ ma na nas władza samorządowa?  O tym wszystkim możecie Państwo przeczytać poniżej.

Cały czas jako społeczeństwo mało wiemy, o kompetencjach poszczególnych organów samorządowych oraz o tym jaki mają wpływ na nasze życie. Skutkuje to niską frekwencją wyborczą. Istotne jest, aby idąc głosować być świadomym, jakiego rodzaju decyzje będą leżały w rękach poszczególnych władz samorządowych. Czym innym zajmować się będą radni gminy, a czym innym sejmik wojewódzki. Wiedza do kogo zgłaszać się z konkretnym problemem, jaki widzimy w swoim otoczeniu, jest niezwykle pomocna.

Spośród wszystkich jednostek samorządowych gmina ma najszerszy zakres zadań i dba o zaspokojenie wspólnych potrzeb mieszkańców. Od władz gminy zależą m.in.:

  • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – dbanie o ład przestrzenny.
  • usługi komunalne – troska o otoczenie (równe chodniki, oświetlone ulice, zadbane parki), drogi lokalne i komunikacja publiczna.
  • ochrona środowiska – dbanie o lasy, utrzymywanie wysypisk śmieci, promocja agroturystyki.
  • oświata – gminie podlegają szkoły podstawowe i gimnazja – musi je remontować, wyposażać i dbać o bezpieczeństwo na ich terenie. Może też np. zwiększyć liczbę godzin – nauki języków obcych.
  • ochrona zdrowia – organizacja pracy i wyposażenie placówek medycznych. Gmina powinna dbać także o szczepienia ochronne dla dzieci i promocję zdrowego stylu życia (np. – ścieżki rowerowe).
  • kultura – m.in.: działalność bibliotek, obiektów sportowych, świetlic, domów kultury.WYBORY-2014

 

Sądzę, iż powyższe argumenty przekonują o słuszności brania udziału w wyborach. Co prawda można sądzić, ze po co się fatygować skoro kandydaci i tak nie zawsze spełniają swe obietnice, lecz przecież trzeba próbować. Jeśli to nie miałoby sensu nie wprowadzono by demokracji. Sądzę, że nie ma żadnych wątpliwości, co do słuszności tego twierdzenia.

Share This:

.