„Odważny” wójt gminy Jabłonka?

Herb_orawa

W czwartek 27 sierpnia odbędzie się sesja rady gminnej, na której zatwierdzone ma zostać zarządzenie wójta Antoniego Karlaka w sprawie przeprowadzenia kontroli posesji w zakresie istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej, bezumownego korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej, oraz kontroli gospodarki ściekowej w nieruchomościach nieprzyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jabłonka.

W porządku obrad zamieszczono także informację komendanta policji na temat ładu i porządku publicznego w gminie Jabłonka, oraz ocenę przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.

Jak widać w oczach wójta gminy Jabłonka, jest nieuczciwość mieszkańców gminy, którzy korzystają z nielegalnych podłączeń? Można by się tylko zastanowić, czy taka sama sytuacja istnieje w gminie Lipnica Wielka, a kolesiostwo nie pozwala na kontrolę? Dla uczciwych mieszkańców, kontrola taka może spowodować obniżenie opłat za kanalizację.

Share This: