IX Memoriał im. dra Emila Kowalczyka w Biegach Narciarskich

  Organizatorzy:
Wójt Gminy Lipnica Wielka
Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lipnicy Wielkiej – Przywarówce
Sekcja Biathlonu BLKS Żywiec
Sołtys i Rada Sołecka w Przywarówce

Cele:
Upamiętnienie Patrona Szkoły Podstawowej nr 4 w Lipnicy Wielkiej Przywarówce dra Emila Kowalczyka
Popularyzacja sportów zimowych
Integracja sąsiednich gmin
Promowanie zdrowego stylu życia i rekreacji wśród mieszkańców gminy i poza nią.
Charakter imprezy:
impreza sportowa
impreza ma charakter otwarty

Termin i miejsce: 02.02.2019 (sobota) Lipnica Wielka – Przywarówka

Start: godzina 11.30 – rocznik 2008 i młodsi,
13.00 – start kl. VII, VIII, gimnazjum i seniorzy

Roczniki i dystanse:
Klasa II i mł. – rocznik 2010 i młodsi – 0,5 km (start: 11:30 / 11:40)
Klasa III-IV 2008 – 2009 – 1 km (start: 11:50 / 12:05)
Klasa V – VI 2006 – 2007 – 2 km (start: 12:20 / 12:40)
Klasa VII – VIII i Gimnazjum 2003 – 2005 – 3 km (start: 13:00 / 13:20)
17 – 35 lat 1984 – 2002 – 5 km (OPEN start: 13:40 / 14:00)
36 – 55 lat 1964 – 1983 – 5 km
56 > lat od 1963 – 5 km

Opłata startowa: brak opłaty startowej

Start techniką:
– rocznik 2008 i młodsi – styl klasyczny,
– rocznik 2007 wzwyż – styl dowolny

Zgłoszenia:
telefonicznie do 29.01.2019 r. – osoba do kontaktu: Karolina Kowalczyk lub Monika Klapisz, Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej; tel: 1826 346 38 lub e-mail: kultura@lipnicawielka.pl
KARTA ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNEGO
KARTA ZGŁOSZENIA GRUPOWEGO

Nagrody:
Dla najlepszych uczestników organizatorzy przewidzieli drobne nagrody rzeczowe; pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii otrzymują medale, a pierwszych 6 miejsc dyplomy;

Sprawy organizacyjne:
Organizator zapewnia posiłek i napój dla uczestników biegu
W przypadku braku warunków do przeprowadzenia imprezy organizator ma prawo do jej odwołania lub przeniesienia na inny termin.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny a także wcześniejszego zamknięcia list startowych
Dojazd uczestników na zawody we własnym zakresie.
Informacje na bieżąco na www.lipnicawielka.pl

Share This: