Dziękuję Państwu za wielkie zaufanie i …

Moim Przyjaciołom, Znajomym, wszystkim Państwu wyborcom z powiatów nowotarskiego, tatrzańskiego, suskiego, myślenickiego i wadowickiego, którzy oddali swój głos na mnie, kandydata w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego, serdecznie dziękuję. Państwa tak liczne poparcie, jest dla mnie zobowiązaniem do aktywnej, skutecznej działalności na rzecz Małopolski i wszystkich jej mieszkańców.
Dziękuję Państwu za wielkie zaufanie i dołożę starań, aby Was nie zawieść.

Share This:

.