Autor ArchiwumOd redakcji PolskaOrawa.

UROCZYSTOŚĆ A MOŻE STYPA – Bank Spółdzielczy w Jabłonce – artykuł powraca

Drodzy Czytelnicy mogliście zauważy, że poniższy artykuł został usunięty tymczasowo ze strony. Było to spowodowane listem e-mail od Prezesa Banku, który „żądał” usunięcia artykułu. Cyt:( Nadawca: Bank Spółdzielczy w Jabłonce <centrala@bsjablonka.pl>Temat: Wycofanie treści artykułu pt. „Uroczystość a może stypa – Bank…

„Odważny” wójt gminy Jabłonka?

W czwartek 27 sierpnia odbędzie się sesja rady gminnej, na której zatwierdzone ma zostać zarządzenie wójta Antoniego Karlaka w sprawie przeprowadzenia kontroli posesji w zakresie istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej, bezumownego korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej, oraz kontroli gospodarki ściekowej w…

Z kim strategia

Kto wiedział gdzie była informacja, że opracowuje się nową strategię dla nowo połączonych LGD Jabłonka+Lipnica+Raba+Rabka+Spytkowice? Spotkanie było 27 lipca w UG w Jabłonce-kto miał o tym wiedzieć?????????? Nie mieszkańcy, których przyszłość jest stanowiona do roku 2020?????????? Nikt nie jest poinformowany,…